Pytanie:

Od 5 lat prowadzę punkt usługowy. Zatrudniam na umowę o pracę jedną osobę. Jednak już od dłuższego czasu zyski z tej działalności praktycznie tylko pokrywają koszty. Zastanawiam się poważnie nad zawieszeniem tej działalności i wznowieniem za jakiś czas jeśli tylko cokolwiek się zmieni na lepsze. W międzyczasie będę musiał zatrudnić się u kolegi i zobaczę czy będzie sens wznowić tę działalność czy też raczej jedynym wyjściem będzie jej likwidacja.

Pytanie moje dotyczy tego jak można zawiesić działalność? Jakie są warunki, wymagania itp. i z czym takie zawieszenie działalności gospodarczej się wiąże.

Odpowiedź:

Do niedawna nie było możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Teraz taka możliwość istnieje, jednakże tylko w tych przypadkach, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Jeśli działalność jest realizowana przy udziale pracowników – zanim dojdzie do zawieszenia działalności gospodarczej konieczne będzie wcześniejsze rozwiązania obowiązujących umów o pracę. Zawieszenie działalności gospodarczej przez Pana wymagać będzie zatem wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem czy też zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę o pracę.

Zawieszenie działalności gospodarczej wymaga ujawnienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe na określony czas tj. na okres minimum 30 dni (o ile to nie jest pełny miesiąc luty), a maksimum na okres 24 miesięcy. W tym okresie czasu – tj. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Ostatnia zaliczka jaką musi opłacić to zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał prowadzenia działalności przed zawieszeniem.

W zakresie podatku od towarów i usług przedsiębiorca będący podatnikiem tego podatku nie musi składać deklaracji w podatku VAT za miesiące lub kwartały w których działalność była zawieszona. Zasada ta nie obejmuje podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub nabywających towary, w zakresie gdzie są podatnikami. W tej sytuacji istnieje obowiązek złożenia  deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, w których zawieszenie wykonywania biznesu nie objęło całego okresu rozliczeniowego.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca może dokonywać jednak określone czynności w tym:

  • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • może przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
  • może uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i innych;
  • może sprzedać swoje własne środki trwałe i wyposażenie (ale w tym wypadku przedsiębiorca zobowiązany będzie wyjątkowo zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych).

Zaznaczyć trzeba, że każdorazowo zawieszenie działalności gospodarczej i jej podjęcie następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Zakładając zawieszenie działalności gospodarczej wskazane jest uzyskanie porady prawnej w zakresie innych czynności technicznych związanych z takim zawieszeniem działalności i odpowiednim przygotowaniem się do tego typu działań, łącznie z rozstrzygnięciem losu ewentualnych pracowników.