Pytanie:

W najbliższym czasie zamierzam założyć działalność gospodarczą i zająć się naprawami samochodów. Wiem że można wybrać podatek liniowy albo płacić podatek wg różnych stawek podatkowych. Co lepiej zrobić i jaką formę opodatkowania wybrać?

Odpowiedź:

Pytanie zadane przez przyszłego podatnika jest dość ogólne trudno zatem wchodzić w szczegóły. Natomiast faktem jest, że obok możliwości wyboru przez podatników opodatkowania w postaci karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, możliwe jest także wybranie dwóch innych formuł opodatkowania opisanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 2032 z późn. zm. – zwanej dalej u.p.d.f.).

Możliwe jest zatem dokonanie przez podatnika wyboru opodatkowania w formie podatku liniowego tj. wg jednej stawki 19%. Możliwe jest także opodatkowanie wg skali podatkowej.

W tym ostatnim przypadku należy wziąć pod uwagę, że w tym ostatnim przypadku podatek dochodowy, pobiera się generalnie od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad Do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Wybór formy opodatkowania i np. wybór opodatkowania wg skali podatkowej może zostać dokonany przez podatnika przy uwzględnieniu szacunków podatnika co do wysokości potencjalnie uzyskiwanych przez niego dochodów.

Zaznaczyć trzeba, że w przypadku w którym podatnik nie złoży oświadczenia o opodatkowaniu w formie podatku liniowego – generalnie przed uzyskaniem pierwszego przychodu – prowadzona przez niego działalność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem wg skali podatkowej.

Istotne jest, że opodatkowanie w formie podatku liniowego może być wykluczone w pewnych przypadkach opisanych w przepisach. Otóż opodatkowanie w formie podatku liniowego nie może znaleźć zastosowania w przypadku jeśli zakładający działalność samodzielnie lub jako wspólnik spółki osobowej uzyskał przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy”.

Dla niektórych osób ważne może być o to, że opodatkowanie w formie podatku liniowego wyklucza wspólne opodatkowanie małżonków czy też rozliczenie z dzieckiem.

Podsumowując:

Wybór najkorzystniejszej dla podatnika formy opodatkowania prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej powinien uwzględniać szereg zmiennych i okoliczności. W tych przypadkach zatem wskazane może być uzyskanie nieco szerszej porady prawnej dla przedsiębiorców, w tym pomocy prawnej online. Należy wówczas przedstawić dokładnie i szeroko stan faktyczny oraz być przygotowanym na konieczność odpowiedzi na dodatkowe pytania doradcy podatkowego lub doradcy prawnego.